Lise ve Üniversite Öğrencilerine
%10
İNDİRİM!!!

Öğrenci Belgenizi Getirmeniz Yeterli

KAPAT


EĞİTİMDE
ANKARA'DA YENİ DÖNEM

Gelin siz de bu farkı yaşayın !

ANKARA BİLGİ

0312 418 50 66

KAPAT

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Üniversite Öğrencilerine Ekstra % 10 İndirim

Öğrenci kimliğiyle beraber gelen öğrencilerimize kayıt olmak istedikleri her grupta ekstra %10 indirim sağlanacaktır.


İş Arayanlar !!! Çözüm Burda

ANKARA BİLGİ ; Ankara'da 30'un üzerinde şirket için eleman ihtiyaçlarını kendi kursiyerlerinden sağlamaktadır.

Eğitimini alacağınız Web Tasarım & Web Yazılım & Autocad & Grafik Tasarım & 3DSmax Kursları Sayesinde Kendinize Yeni İş Olanakları Yaratabilirsiniz.


Eleman Arayışına Son !!!

Firmanızın Teknik Eleman İhtiyacınızı

ANKARA BİLGİ ; Eğitimini Tamamlamış Kursiyerlerimizi Yönlendirerek Çözüme Kavuşturur.


Diksiyon eğitimi ile iş yaşamınızda başarılınızı artırabilirsiniz,

* Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,

* Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,

* Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,

ve daha fazlasını diksiyon kurslarımızda elde edebilirsiniz.


Web Sayfaları Hareketleniyor !!!

Web Yazılım / Web Programlama Kursu web yazılım ile web sayfasındaki bilgiler hareketleniyor.

Artık web sayfalarında sadece görsellik değil hareket de önemlidir, yani sayfanın ve dinamik ve işlevsel olmasıdır.


Türk İşaret Dili Eğitimi Başladı !!!
* İşaret Dili Nedir?
İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir.

* İşaret dillerinin bilimsel olarak belirlenmiş ana özellikleri ise şunlardır :

* İşaret dilleri de sözlü diller gibi bir gramer yapısına sahiptir. Sanılanın aksine sözlü dillerden daha basit bir yapıda değildir.

* Her işaret dilinin kendine özgü gramer kuralları vardır ve her kavram için kullanılan işaretler de kullanıcılar arasında ortaktır. Bu özelliği ile işaret dili, konuşurken kullandığımız jestler ya da pandomimden çok farklıdır.


LOGO ( LKS-2,LKS GO ) Tam Eğitim !!!

Bu alanda araştırmalarınızı yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta da ;kısa bir zaman aralığında göreceğiniz ;Birden fazla
yazılımın aslında sizin yararınıza olmayacağıdır.Çünkü bu yazılımların ancak belirli bir kısmını görecek ve kurs sonunda
hepsinin birbirine karıştığını anlayacaksınız.


İşte bu yüzden biz ANKARA BİLGİ olarak size piyasada en geçerli olan LOGO ( LKS-2,LKS GO ) yazılımını tam ve eksiksiz
olarak öğretmeyi taahhüt ediyoruz.!!!


 
Türk İşaret Dili Eğitimi
 
Türk İşaret Dili Eğitimi
 

* İşaret Dili Nedir?

İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir.

* İşaret dillerinin bilimsel olarak belirlenmiş ana özellikleri ise şunlardır :

* İşaret dilleri de sözlü diller gibi bir gramer yapısına sahiptir. Sanılanın aksine sözlü dillerden daha basit bir yapıda değildir.

* Her işaret dilinin kendine özgü gramer kuralları vardır ve her kavram için kullanılan işaretler de kullanıcılar arasında ortaktır. Bu özelliği ile işaret dili, konuşurken kullandığımız jestler ya da pandomimden çok farklıdır.

* Her ülkenin kendi işaret dili vardır . Örneğin Amerika'da kullanılan işaret dili (ASL) ile Almanya'da kullanılan işaret dili (DGS) birbirlerine benzemezler. Bu iki dil, İngilizce ile Almanca kadar farklıdır.

* Bir işaret dili çevrede kullanılan sözlü dilden etkilense de, farklı bir gramer yapısına sahiptir. Yani Türkçe ile Türk İşaret dili arasında mutlaka bir benzerlik olması gerekmez.

* Sözlü dillerde olduğu gibi işaret dili de erken yaşta öğrenilmelidir. İşitme engelliler 5-6 yaşına kadar işaret dili öğrenemezler se daha sonra hem işaret dilini hem de başka dilleri öğrenmeleri zorlaşır.

* Beyin üzerindeki araştırmalara göre, sözel dillerle işaret dilleri aynı nörofizyolojik süreçlere ve aynı lokalizasyona (yani beynin sol yarımküresi) sahiptir.
Türk İşaret Dili (TİD)

Türk İşaret Dili tarihinin Osmanlı dönemine kadar uzanmasına karşın, TID hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1995'te yayınladığı görsel bir kılavuz dışında henüz bir yazılı materyal, arşiv ya da sözlük yoktur.* Türkiye'deki işitme engelli okullarında işaret dili öğretilmemektedir ve ülkemiz işaret dili eğitimi alanında pek çok ülkeden 50 yıl kadar geridedir. Bu internet sitesinin amacı TID hakkındaki araştırmalara ve işitme engellilerin eğitiminde işaret dili kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

* Türkiye'de ne kadar işitme engelli bulunduğuna dair çelişkili raporlar vardır. Birleşmiş Milletler raporuna göre bu sayı 2,5 milyondur. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 1998 Bütçe Raporu'na göre ülkemizde sadece 400,000 işitme engelli bulunmaktadır. Yine aynı rapora göre bu nüfusun 120,000'ini çocuklar oluşturmakta ve sadece 7,000'i okula gitmektedir.

* İşitme engellilerin % 90'ının konuşan ailelere doğuyor olması ve henüz Türk İşaret Dili için bir eğitim materyali bulunmaması, söz konusu çocukların ilkokula gidene kadar herhangi bir dil öğrenmesini engellemektedir.

* Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de işitme engelliler için özel eğitim veren okullar bulunmaktadır. Ancak, duyan öğretmenlerin çoğunlukla yüksek sesle Türkçe konuşarak eğitim verdiği bu okullarda, işaret dili eğitim sisteminin bir parçası değildir. Bu koşullarda işitme engelli çocuklar okuldan TID öğrenememektedir.

* Sadece sözel dil ve yöntemler, işitme engellilerin kavramsal gelişimleri ve iletişimleri için kesinlikle yeterli bir araç değildir. İşitme engelli çocuklar TID'i öğretmenlerinden öğrenemedikleri için okuldaki işitme engelli arkadaşlarından ya da daha geç yaşlarda derneklerden standart olmayan yöntemlerle öğrenmek zorunda kalıyorlar.

* Sonuç olarak Türkiye'deki işitme engellilerin % 90'ı TID'i, dil öğrenmek için kritik yaş olan ilk 5 yıldan daha sonra öğrenmektedir. Bu durumda neredeyse tüm işaret dili kullanıcılarının TID'i geç öğrendiğini söyleyebiliriz. İşaret dilinin öğrenim sürecindeki farklılıklar ve standardizasyon problemi de işaretlerde farlılıklara yol açmaktadır. Örneğin, İstanbul'da bulunan 7 farklı işitme engelli okulunda okuyan öğrencilerin işaretlerinde farklılıklar görülebilmektedir.

* Kullanıcıları tarafından eksik, dolaylı yollardan ve oldukça geç yaşlarda öğrenilen bir dilin geliştirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesi neredeyse imkansızdır. Yapılan araştırmalara göre, öğrenme yaşı ilerledikçe, kişinin bir dili kullanma becerisi ve o dilin yapısına katkıda bulunma ihtimali azalır. (Newport,1990)

* Ancak tüm sorunlara rağmen, şu ana kadar yaptığımız araştırmalar ışığında Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki işitme engellilerin işaretleri arasında farklılıklar olsa da birbirleriyle anlaşabildiklerini görüyoruz. Bu da Türk İşaret Dili'nin geleceği açısından umut verici.


PROGRAMIN AMAÇLARI

* Bu program kursiyerlerin;
Türk İşaret Dilindeki kelimeleri ve cümle yapılarını öğrenmeleri.
Parmak alfabesini öğrenmeleri ve uygulamaları,
Parmak alfabesinde kullanılan işaretleri ve anlamlarını kavrayabilmeleri,
Günlük hayatta işitme engelli vatandaşlarımızın toplumla iletişim ve sorunlarının giderilmesinde yardımcı olabilmeleri,
Bankalar, Hastaneler, Kamu Kurum Kuruluşlarında ve Toplumda bulunan İşaret Dili Tercümanı açığının kapatılması beklenmektedir.KİMLER KATILABİLİR?

* Halka ilişkiler, eğitim, hizmet sektörü ve kamu kuruluşlarında çalışanlar ile her duyarlı vatandaş bu eğitimi alabilir.


EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?


* İnsanların günümüz teknolojisinde en önemli özelliği iletişimdir. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte çağ atlamış ve korkunç bir hıza ulaşmıştır. Günümüz teknolojisinde kullanılan telefon, telsiz, cep telefonları, gazete, radyo, televizyon, bilgisayar, internet iletişimi son derece kullanılır, güvenli ve seri bir hale getirilmiştir. Ancak bu çağda bile çeşitli nedenlerle (kaza (hastalık vb.) sebeplerden dolayı bazı insanlarımız işitmeme ve konuşmama gibi özürlere sahiptir. Bu İnsanlarımızı topluma kazandırmak, onları özürleriyle birlikte normal bir birey olarak görebilmemiz için normal insanlarında anlayabileceği bir sisteme gereksinim vardır. Ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı özel öğretime muhtaç milyonlarca özürlü insan vardır. Görme, işitme, konuşma, zeka özürü, fiziksel özürleri gibi sayabileceğimiz çok sayıda özürlü vatandaş mevcuttur. Ülkemizde işitme engelli bireylerin en büyük problemi iletişimdir. İşitme engelliler hastanelerde doktorlara dertlerini anlatamamaktadır. Mahkemelerde haklarını savunamamaktadır veya resmi bir işlem için gittikleri kamu kurum ve kuruluşlarında işlerini tamamlayamamaktadır ve sorun üzerine sorun yaşamaktadırlar. Ülkemizde iletişim konusunda işitme engelli bireylere yardımcı olabilecek yeterli sayıda tercüman bulunamamaktadır. İşaret Dili Tercümanlığı Eğitimi İşitme engelli bireylerimizin yaşadıkları bu sorunları giderecektir.


METOD VE TEKNİKLER

* Bu Derste verilecek konular basitten zora doğru ritmik bir sıra izlenecektir.
* Parmak alfabesi öğretilmeden diğer konulara geçilmesinin bir yararı olmamaktadır.
* Verilecek konuların sıralanmasından günlük hayatta en çok karşılaşılan güçlüklerden yola çıkarak verilecektir.
* Bu dersi verecek öğretmen ve usta öğretici yeterli bilgiye sahip olacaktır.
* İşlenecek konuların günlük hayat konularıyla (hastane, karakol, mahkeme, banka, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemler v.b.) yakınlık göstermesine önem verilecektir.


PROGRAMIN SÜRESİ:

* Haftalık Süre : 6 saat
* Toplam Süre : 8 hafta 48 saat