Lise ve Üniversite Öğrencilerine
%10
İNDİRİM!!!

Öğrenci Belgenizi Getirmeniz Yeterli

KAPAT


EĞİTİMDE
ANKARA'DA YENİ DÖNEM

Gelin siz de bu farkı yaşayın !

ANKARA BİLGİ

0312 418 50 66

KAPAT

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Üniversite Öğrencilerine Ekstra % 10 İndirim

Öğrenci kimliğiyle beraber gelen öğrencilerimize kayıt olmak istedikleri her grupta ekstra %10 indirim sağlanacaktır.


İş Arayanlar !!! Çözüm Burda

ANKARA BİLGİ ; Ankara'da 30'un üzerinde şirket için eleman ihtiyaçlarını kendi kursiyerlerinden sağlamaktadır.

Eğitimini alacağınız Web Tasarım & Web Yazılım & Autocad & Grafik Tasarım & 3DSmax Kursları Sayesinde Kendinize Yeni İş Olanakları Yaratabilirsiniz.


Eleman Arayışına Son !!!

Firmanızın Teknik Eleman İhtiyacınızı

ANKARA BİLGİ ; Eğitimini Tamamlamış Kursiyerlerimizi Yönlendirerek Çözüme Kavuşturur.


Diksiyon eğitimi ile iş yaşamınızda başarılınızı artırabilirsiniz,

* Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,

* Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,

* Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,

ve daha fazlasını diksiyon kurslarımızda elde edebilirsiniz.


Web Sayfaları Hareketleniyor !!!

Web Yazılım / Web Programlama Kursu web yazılım ile web sayfasındaki bilgiler hareketleniyor.

Artık web sayfalarında sadece görsellik değil hareket de önemlidir, yani sayfanın ve dinamik ve işlevsel olmasıdır.


Türk İşaret Dili Eğitimi Başladı !!!
* İşaret Dili Nedir?
İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir.

* İşaret dillerinin bilimsel olarak belirlenmiş ana özellikleri ise şunlardır :

* İşaret dilleri de sözlü diller gibi bir gramer yapısına sahiptir. Sanılanın aksine sözlü dillerden daha basit bir yapıda değildir.

* Her işaret dilinin kendine özgü gramer kuralları vardır ve her kavram için kullanılan işaretler de kullanıcılar arasında ortaktır. Bu özelliği ile işaret dili, konuşurken kullandığımız jestler ya da pandomimden çok farklıdır.


LOGO ( LKS-2,LKS GO ) Tam Eğitim !!!

Bu alanda araştırmalarınızı yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta da ;kısa bir zaman aralığında göreceğiniz ;Birden fazla
yazılımın aslında sizin yararınıza olmayacağıdır.Çünkü bu yazılımların ancak belirli bir kısmını görecek ve kurs sonunda
hepsinin birbirine karıştığını anlayacaksınız.


İşte bu yüzden biz ANKARA BİLGİ olarak size piyasada en geçerli olan LOGO ( LKS-2,LKS GO ) yazılımını tam ve eksiksiz
olarak öğretmeyi taahhüt ediyoruz.!!!


 
Kpds
 

Programın hedefi her yılda iki kez yapılan KPDS sınavlarına girecek adayların hedeflenen puanı almalarını sağlamaktır. ÖSYM tarafından hazırlanan ve uygulanan sınavda, kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma-anlama becerileri sınanır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, Ingilizce, Ispanyolca, Italyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılır. Diğer dillerde sınav Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlar her yıl Kasım ve Mayıs ayında yapılır.  

 

KIMLER KATILMALI?

 

1. Yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tabi sözleşmeli personel katılabilir.

 

2. Yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir.

 

3. Yurt dışında görevlendirilecek memurlar ve kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ve görevlilerin bu sınava girmesi gerekmektedir. 

 

4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak;

 

a)Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

 

b)Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında Ingilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.

 

Bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

 

5. Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine KPDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

 

6. Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurt dışı üniversitelerinin Ingiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, Ingilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinin 

a) mezun olunan program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan alması veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması koşuluyla yapılmasına, 

 

b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile aynı ise alınan diplomaya doğrudan denklik verilmesine karar vermiştir. 

 

Bu şartları taşıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik işlemleri için başvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir.

 

7. Herhangi bir kurumda çalışmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir.

 

Bu sınava,

- Yabancı Dil Tazminatı,

- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı,

- Doçentlik Bilim Sınavı

- Doktora Sınavı / Sanatta Yeterlik Çalışması

- Araştırma Görevlisi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı,

- Diploma denklik işlemleri,

- Hazırlık programları,

- Diğer nedenler

Bu sınava katılanlardan kamu kuruluşlarında çalışan adaylara sınavdan aldıkları derecelere göre yabancı dil tazminatı ödenir.

 

 

KPDS Sınav Değerlendirmeleri Nasıl Yapılmaktadır? 

 

Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). Almanca, Fransızca ve Ingilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.


Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanamayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Yabanci dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi,

olarak değerlendirilir.

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı(KPDS) Tazminat Miktarları

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı(KPDS) Tazminatı Olarak Yapılan Ödemelere İlişkin Bilgiler Bu Bölümde Yer Almaktadır. KPDS tazminatı 570 sayılı KHK'nın 15. maddesi ile 375 sayılı KHK'nın 2. maddesine göre ödenmektedir.

 

KPDS tazminatının ödenmesi; personelin unvanına, bilinen yabancı dile ve bilinen yabancı dilden kamu kurumunca yararlanıp yararlanılmadığına göre değişmektedir. Ayrıca tazminatlar, bazı kişilere sabit bir miktar olarak (maktu), bazı kişilere de KHK ile belirlenen katsayıların memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden ödenmektedir. Bu husus aşağıda 3 başlık altında incelenmiştir.

 

A-)Teknik Personele Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il yada bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolara atanan yüksek mühendis, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden filen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri 375 sayılı KHK'nın 2. maddesi uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda;

 

A düzeyinde olanlara 19.000.000 lira,

B düzeyinde olanlara 11.000.000 lira,

C düzeyinde olanlara 7.000.000 lira, ödenir.

Bu ödemeden yararlanacak olan personele ayrıca aşağıda bahsedilecek olan yabancı dil tazminatı ödenmez.

 

B-)Diğer Personele Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Yabancı dil tazminatının ödenmesinde en önemli husus, personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanılıp yararlanılmadığının ita amirinden(Başkan, Genel Müdür, Belediye Başkanı, Müsteşar vs.) alınacak bir onayla belirlenmesidir. Bu onaya göre kişiye ödenecek yabancı dil tazminatı değişmektedir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilmek zorunludur. Yalnız bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir.Ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir. 375 sayılı KHK ile belirlenen gösterge rakamının (maktu olarak belirlenenler hariç) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklarla birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

 

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir. Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Yabancı dil tazminatının ilk ödemesi, sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.Bu bilgilerden sonra yabancı dil tazminatı şu şekilde hesaplanır.

 

a-) Yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı ita amirince kabul edilinlerden yabancı dil seviyesi (bildikleri her yabancı dil için)

A1 Düzeyi(96-100)olanlara net olarak 53,37 YTL ödenir.

(Bu miktar memur maaş katsayısı ile yabancı dil gösterge rakamının çarpımı ve çıkan sonuçtan damga vergisinin çıkarılması ile bulunur.

01.07.2006 de maaş katsayısı 0,044745, Yabancı dil göstergesi 1200'dür.

Buna göre 0,044745*1200=53,69 YTL bulunur. Bu miktardan %06 oranında damga vergisi düşülecektir.Yani 53,69-0,32= 53,37 YTL

A2 Düzeyi(90-95)olanlara net olarak 40,03 YTL ödenir.

(0,044745*900=40,27-0,24=40,03 YTL)

B Düzeyi(80-89)olanlara net olarak 26,68YTL ödenir.

(0,044745 * 600=26,84-0,16=26,68YTL)

C Düzeyi(70-79)olanlara net olarak 13,34YTL ödenir.

(0,044745*300=13,42-0,08=13,34YTL)

 

Diğer taraftan bazı personelin yabancı dil bilgisinden ita amirinden izin almaya gerek olmaksızın faydalanıldığı kabul edilir.Bunlar; hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar(Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilmektedir.

 

b-)Yabancı Dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılmayan personelden;

1)Bulgarca bilenlere;

i)A düzeyi için 2.48YTL,

ii)B düzeyi için 1.65YTL,

iii)C düzeyi için 0,82YTL, tutarında ödeme yapılır.

 

2)Diğer dilleri bilenlere ise;

i)A düzeyi (90-100) olanlara net olarak 33,35YTL ödenir.

(0,044745*750= 33,55-0,20=33,35YTL)

ii)B düzeyinde (80-89) olanlara net olarak 22,24YTL ödenir.

(0,044745*500=22,37-0,13=22,24YTL)

iii)C düzeyinde (70-79)olanlara net olarak 11,12YTL ödenir.

(0,044745*250=11,18-0,06=11,12YTL)

 

C-)KPDS Tazminatının Ödenmesine İlişkin Diğer Hususlar

1)Yabancı dil sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır. C düzeyinde olanların yabancı dil tazminatı kesilir.

 

2)Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

 

3)Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

 

4)İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

 

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

 

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir. Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek Kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden; fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri birinci fıkra uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda (A) düzeyinde olanlara 19.000.000 lira, (B) düzeyinde olanlara 11.000.000 lira, (C) düzeyinde olanlara 7.000.000 lira yabancı dil tazminatı ödenir.

 

Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumların başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 400 milyar lirası için (küsuru dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. Yatırım ödeneği miktarı her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlananlara ayrıca birinci fıkra hükmü uyarınca yabancı dil tazminatı ödenmez.