Lise ve Üniversite Öğrencilerine
%10
İNDİRİM!!!

Öğrenci Belgenizi Getirmeniz Yeterli

KAPAT


EĞİTİMDE
ANKARA'DA YENİ DÖNEM

Gelin siz de bu farkı yaşayın !

ANKARA BİLGİ

0312 418 50 66

KAPAT

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Üniversite Öğrencilerine Ekstra % 10 İndirim

Öğrenci kimliğiyle beraber gelen öğrencilerimize kayıt olmak istedikleri her grupta ekstra %10 indirim sağlanacaktır.


İş Arayanlar !!! Çözüm Burda

ANKARA BİLGİ ; Ankara'da 30'un üzerinde şirket için eleman ihtiyaçlarını kendi kursiyerlerinden sağlamaktadır.

Eğitimini alacağınız Web Tasarım & Web Yazılım & Autocad & Grafik Tasarım & 3DSmax Kursları Sayesinde Kendinize Yeni İş Olanakları Yaratabilirsiniz.


Eleman Arayışına Son !!!

Firmanızın Teknik Eleman İhtiyacınızı

ANKARA BİLGİ ; Eğitimini Tamamlamış Kursiyerlerimizi Yönlendirerek Çözüme Kavuşturur.


Diksiyon eğitimi ile iş yaşamınızda başarılınızı artırabilirsiniz,

* Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,

* Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,

* Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,

ve daha fazlasını diksiyon kurslarımızda elde edebilirsiniz.


Web Sayfaları Hareketleniyor !!!

Web Yazılım / Web Programlama Kursu web yazılım ile web sayfasındaki bilgiler hareketleniyor.

Artık web sayfalarında sadece görsellik değil hareket de önemlidir, yani sayfanın ve dinamik ve işlevsel olmasıdır.


Türk İşaret Dili Eğitimi Başladı !!!
* İşaret Dili Nedir?
İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir.

* İşaret dillerinin bilimsel olarak belirlenmiş ana özellikleri ise şunlardır :

* İşaret dilleri de sözlü diller gibi bir gramer yapısına sahiptir. Sanılanın aksine sözlü dillerden daha basit bir yapıda değildir.

* Her işaret dilinin kendine özgü gramer kuralları vardır ve her kavram için kullanılan işaretler de kullanıcılar arasında ortaktır. Bu özelliği ile işaret dili, konuşurken kullandığımız jestler ya da pandomimden çok farklıdır.


LOGO ( LKS-2,LKS GO ) Tam Eğitim !!!

Bu alanda araştırmalarınızı yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta da ;kısa bir zaman aralığında göreceğiniz ;Birden fazla
yazılımın aslında sizin yararınıza olmayacağıdır.Çünkü bu yazılımların ancak belirli bir kısmını görecek ve kurs sonunda
hepsinin birbirine karıştığını anlayacaksınız.


İşte bu yüzden biz ANKARA BİLGİ olarak size piyasada en geçerli olan LOGO ( LKS-2,LKS GO ) yazılımını tam ve eksiksiz
olarak öğretmeyi taahhüt ediyoruz.!!!


 
Diksiyon Kursu
 

Diksiyon Nedir?

Diksiyon; söz söylerken duygu ve düşünceleri doğru üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin uyumunu söylenişini sözcük hecelerinin uzunluğu kısalığı ve vurguları bakımından doğrulugu; jesti mimiği takınılacak tavırları yerinde ve güzel kullanma sanatıdır

Diksiyon Eğitiminin Kapsamı:

* Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi,
* Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi,
* Doğru Sesletimin önemi,
* Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı ,
* Ünsüzlerin Doğru Sesletimi,
* Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar,
* Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları,
* Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma,
* Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması,
* Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar, 
* Hitabet,
* Doğaçlama, 
* Beden Dilinin Etkili Kullanımı, 

Programın Amacı

* Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini Geliştirmek.
* Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini Sağlamak.
* Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini Sağlamak.
* Bireye, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilme Alışkanlığı Kazandırmak.
* Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak. DİKSİYON KURSU EĞİTİM MÜFREDATI

• Tanışma, içerik ve program tanıtımı, hedefler. Kursiyerlerin ses rengi, diksiyon ve artikülâsyonlarının genel kontrolü. • Doğru nefes çalışmaları. Harf Çıkışları. Metin ve hitabet konuları ve analizleri.
• Kelimede vurgu. Cümlede vurgu. Paragraflarda anlam ve anlatım bozuklukları.
• Artikülasyon çalışmaları. Kelime ve cümlelerde tonlama. Cümlelerde anlam ve anlatım bozuklukları.
• Artikülasyon çalışmaları. Kakafonik ifadelerin telaffuz ve düzeltilmesi. Topluluk önünde konuşmaya giriş.
• Artikülâsyon Çalışmaları. Yanlış tekrarların ayıklanması. Osmanlıca kelimelerin telaffuzu. Hitabette içerik ve hedef açısından tercihlerin belirlenmesi.
• Artikülasyon, nefes, tonlama genel tekrar. Ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi, ulama. Sık kullanılan kelimelerin etimolojisi. Hitabet malzemeleri seçimi ve kullanım metodları.
• Artikülâsyon, nefes, tonlama genel tekrar. Yazım kuralları, imla kuralları. Konuşma için beyin fırtınası, not kartları hazırlanması, taslak oluşturma.
• Diksiyon-Fonetik atelye çalışması. Konuşma taslağının MLA formatında metne dönüştürülmesi.
• Diksiyon-Fonetik atelye çalışması. MLA formatındaki hataların denetimi ve düzeltilmesi.
• Diksiyon-Fonetik atelye çalışması. Diksiyon açısından cümle yapısı, kipler, eylemler. MLA formatını metne bağlı olmadan kullanmak-konuşmanın giriş, gelişme ve sonuç kısımları.
• Sert ünsüz çalışmaları. Cümle sonlarındaki artikülasyon. Kelime sonlarındaki ses düşüş problemi. Yardımcı fikirlerin ve örneklemelerin kullanımı çalışmaları.
• Diksiyon-Fonetik açısından redaksiyon-eşanlamlı kelimelerin ayıklanması, ana ve yardımcı cümledeki fiillerin düzeltilmesi. • Diksiyon-Fonetik atölye çalışması. Hitabette vücut dili.
• Diksiyon-Fonetik açısından redaksiyon-‘i’ eki eksikliği, ‘in’ eki eksikliği, tamlama bozuklukları. Diksiyon- Fonetik atölye çalışması. Hitabette not kartlarının kullanımı.
• Diksiyon-Fonetik açısından redaksiyon-kelimelerdeki yazım yanlışları. Diksiyon-fonetik atelye çalışması. Hitabette dinleyenler ile iletişim yolları.
• Diksiyon-Fonetik atölye çalışması-uzun metinler. Hitabette sıra dışı durumlar ve pratik çözüm yolları.
• Diksiyon-Fonetik atölye çalışması-uzun metinler. Hitabette yardımcı ekipman kullanımı, dinleyicilerin ilgisi.
• Diksiyon-Fonetik atölye çalışması-yabancı dillerden girmiş kelimeler. Hitabette ıstılah seçimine giriş.
• Diksiyon-Fonetik atölye çalışması-içeriğe göre tonlama ve hız kontrolü. Hitabette ıstılah atölye çalışması.
• Diksiyon-Fonetik atölye çalışması-farklı ıstılahlardaki metinlerin seslendirilmesi. Üretken yazma atölye çalışması.
• Diksiyon-Fonetik atölye çalışması-tekerleme temrinleri; (impromptu) konuşma. Üretken yazma atölye çalışması-(impromptu) hitabet.
• Diksiyon-Fonetik kurs bitirme sözlü imtihanları. Hitabet kurs bitirme sözlü ve yazılı imtihanları.